90 LECIE PIERWSZEGO PRZEWODNIKA PO OPATOWIE

W bieżącym roku mija 90 rocznica wydania pierwszego przewodnika po Opatowie. Jego autorem był profesor opatowskiego Gimnazjum Stefan Kotarski. Urodził się w Mińsku Mazowieckim, następnie mieszkał i uczył się w Częstochowie. Pielęgnowane w rodzinie tradycje powstania styczniowego zdecydowały, że podjął naukę na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Chcąc kontynuować studia doktoranckie rozpoczął pracę w Gimnazjum B. Głowackiego w Opatowie. Był organizatorem oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, dużo czasu spędzał wędrując z młodzieżą po okolicznych miejscowościach. Napisał pierwszy przewodnik po naszym mieście zatytułowany „Opatów jego dzieje i zabytki”. Jest to krótki zarys historyczny miasta, opis najważniejszych zabytków i uroczy spacer jego uliczkami. Posiadamy dwa egzemplarze tego wyjątkowego dzieła. Pierwszy pochodzi z prywatnej biblioteki proboszcza opatowskiego księdza Hieronima Cieślakowskiego. Drugi jest egzemplarzem obowiązkowym, przekazanym do Starostwa Powiatowego w dniu 13 lipca 1932 roku. Przewodnik ukazał się w nakładzie zaledwie 1000 egzemplarzy i jest wysoko ceniony na rynku antykwarycznym. Druk książki wykonała drukarnia Franciszka Patrasia. Może warto w roku jubileuszu postarać się o wydanie reprintu.

 

Czytaj więcej

EKSPONAT MIESIĄCA SIERPNIA GRAWIMETR

Jednym z najciekawszych eksponatów prezentowanych w naszym Muzeum jest Grawimetr kanadyjskiej firmy Sharp z Toronto oznaczony numerem 156. Urządzenie stosowano do pomiarów przyspieszenia siły ciężkości. Przy pomocy tego urządzenia wykonywano precyzyjne pomiary wysokościowe uwzględniające siłę grawitacji. Pomiar siły ciężkości ma istotne znaczenie w geodezji przy wykonywaniu precyzyjnych pomiarów wysokościowych i wprowadzaniu do tych pomiarów poprawek ze względu na wpływ siły ciężkości na odchylenie linii pionu.Grawimetr prezentowany w Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie został przypadkowo odnaleziony na punkcie złomu. Pracownik skojarzył metalowe pudełko z urządzeniami geodezyjnymi i poinformował muzeum o tym fakcie. W ten sposób zbiory muzealne zostały wzbogacone o wyjątkowy eksponat.

Czytaj więcej

50 LAT PRAC GÓRNICZYCH NA TERENIE OPATOWA

W latach 70. ubiegłego wieku masowo występowały na terenie miasta zniszczenia nawierzchni dróg, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, uszkodzenia zabudowy naziemnej. Skala zniszczeń była tak duża, że zagrażała Staremu Miastu. Na prośbę Miejskiej Rady Narodowej w Opatowie prof. Zbigniew Strzelecki wraz z Zespołem Naukowym AGH rozpoczął w 1971 roku akcję ratunkowo – zabezpieczającą z udziałem górników z Przedsiębiorstwa Robót Górniczych w Bytomiu. Duży wkład w akcję ratunkową na terenie miasta wnieśli studenci z Kół Naukowych AGH „Carbon” i „Górotwór”, którzy w 1972 roku wykonali pierwszą w historii Opatowa inwentaryzację wyrobisk. Stwierdzili, że pod dzielnicą staromiejską istnieje silnie rozbudowany system wyrobisk podziemnych typu korytarzowego, komorowego oraz zejścia schodowe i szybiki, ułatwiające połączenia wyższych kondygnacji z niżej zalegającymi wyrobiskami.

Czytaj więcej

STUDENCI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ W DOMU MUZEALNYM

W niedzielę 17 lipca 2022 roku do Domu Muzealnego przyszli studenci Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Aktualnie odbywają oni praktyki geodezyjne i można ich spotkać na ulicach naszego miasta. Z ogromnym zainteresowaniem oglądali instrumenty, którym przywrócono drugie życie. Podziwiali wkład pracy opatowskich geodetów w ocalenie przedmiotów o wartości historycznej. Opiekę merytoryczną nad studentami sprawowali podczas wizyty profesorowie Latus Dorota i Dawid Wojciech, odwiedziło nas 57 słuchaczy WAT. Po południu studenci wybrali się do Podziemi Opatowskich i na spacer po rynku.