Eksponat roku

 
Po długich i żmudnych negocjacjach z właścicielem i znalezieniu sponsora weszliśmy w posiadania wyjątkowego niwelatora firmy Gustaw Gerlach pochodzącego z początku XX wieku. Eksponat został wykonany w Specjalnej Fabryce Instrumentów Geodezyjnych i Rysunkowych w Warszawie i jest w bardzo dobrym stanie. Na obudowie skrzynki znajdują się znakomicie zachowane karty informacyjne, niwelator oznaczony jest numerem 31881. Będzie wspaniałym uzupełnieniem naszych dotychczasowych eksponatów firmy Gerlach: teodolitów, arytmometrów i ekierek. W najbliższym czasie planujemy wyeksponowanie artefaktów tej wyjątkowej firmy.
Czytaj więcej

WYSTAWA POŚWIĘCONA GUSTAWOWI GERLACHOWI

W związku z planowaną wystawą dedykowaną Gustawowi Gerlachowi uczestniczyliśmy w wyjeździe naukowym do Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie. Ze zbiorami instrumentów geodezyjnych produkowanych w Specjalnej Fabryce Instrumentów Geodezyjnych i Rysunkowych zapoznał nas Główny Inwentaryzator Muzeum Pan dr Janusz Wesołowski. Dodatkowo zwiedziliśmy ekspozycję muzealną z różnych dziedzin techniki.
Drugim punktem wyjazdu był Dom Sióstr Miłosierdzia przy ulicy Tamka. Celem wizyty było zebranie informacji o siostrach pracujących w szpitalu opatowskim od 1900 roku. Otrzymaliśmy szereg ciekawych dokumentów i zdjęć, które będziemy sukcesywnie udostępniali. Oprowadzały nas: Główny Archiwista siostra Jadwiga i Archiwistka siostra Teresa.

Czytaj więcej

Informacja o projekcie „Kontynuacja konserwacji rękopisów i inkunabułów ze zbioru Biblioteki Kapituły Kolegiaty w Opatowie”.

Konserwacja rękopisów i inkunabułów ze zbioru Biblioteki Kapituły Kolegiaty w Opatowie podjęta z inicjatywy proboszcza parafii Ks. Prałata dr Michała Spocińskiego to następny etap ratowania cennego zasobu o znaczeniu ogólnopolskim. Biblioteka i archiwum Kapituły Kolegiaty w Opatowie pw. Św. Marcina z Tours jest częścią zabytkowego zespołu, który otrzymał miano „Pomnika Historii”.

Czytaj więcej