WYSTAWA POŚWIĘCONA GUSTAWOWI GERLACHOWI

W związku z planowaną wystawą dedykowaną Gustawowi Gerlachowi uczestniczyliśmy w wyjeździe naukowym do Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie. Ze zbiorami instrumentów geodezyjnych produkowanych w Specjalnej Fabryce Instrumentów Geodezyjnych i Rysunkowych zapoznał nas Główny Inwentaryzator Muzeum Pan dr Janusz Wesołowski. Dodatkowo zwiedziliśmy ekspozycję muzealną z różnych dziedzin techniki.
Drugim punktem wyjazdu był Dom Sióstr Miłosierdzia przy ulicy Tamka. Celem wizyty było zebranie informacji o siostrach pracujących w szpitalu opatowskim od 1900 roku. Otrzymaliśmy szereg ciekawych dokumentów i zdjęć, które będziemy sukcesywnie udostępniali. Oprowadzały nas: Główny Archiwista siostra Jadwiga i Archiwistka siostra Teresa.

Czytaj więcej

Informacja o projekcie „Kontynuacja konserwacji rękopisów i inkunabułów ze zbioru Biblioteki Kapituły Kolegiaty w Opatowie”.

Konserwacja rękopisów i inkunabułów ze zbioru Biblioteki Kapituły Kolegiaty w Opatowie podjęta z inicjatywy proboszcza parafii Ks. Prałata dr Michała Spocińskiego to następny etap ratowania cennego zasobu o znaczeniu ogólnopolskim. Biblioteka i archiwum Kapituły Kolegiaty w Opatowie pw. Św. Marcina z Tours jest częścią zabytkowego zespołu, który otrzymał miano „Pomnika Historii”.

Czytaj więcej

EKSPONAT SIERPNIA PIONOWNIK

Zbiory Muzeum Geodezji i Kartografii zostały wzbogacone o PIONOWNIK PZL – 100 niemieckiej firmy Carl Zeiss Jena, numer instrumentu 492748. Jest to instrument geodezyjny do wyznaczania pionowych płaszczyzn i kierunków, rodzaj pionu optycznego. Pionownik niemiecki to wysokiej jakości instrument do bardzo dokładnego pionowania np. kominów, wieżowców, wież wiertniczych itp. Używany był do specjalnych zadań przy pomiarach przemysłowych.