161 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Z okazji 161 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego odbyła się uroczystość złożenia kwiatów na mogile powstańców. W spotkaniu wzięli udział Pani Poseł Anna Krupka, była Pani Poseł Maria Zuba, Starosta Opatowski Tomasz Staniek, Wicestarosta Małgorzata Jalowska, Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Kornacka, radni Rady Powiatu i Rady Miejskiej, Pani Danuta Szypulska – dyrektor Biblioteki Miejskiej, Pani Paulina Bakalarska – dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i osoby towarzyszące. Po krótkim przypomnieniu doniosłości wydarzenia przedstawiciele wspomnianych jednostek oddali cześć powstańcom i złożyli wiązanki kwiatów. 

Czytaj więcej