XXXI Targi Książki Historycznej

XXXI Targi Książki Historycznej
Dzięki współpracy z Panem prof. Jerzym Mazurkiem i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego mogliśmy uczestniczyć w 31 Warszawskich Targach Książki Historycznej które odbywały się w Arkadach Kubickiego. Zaprezentowaliśmy wydawnictwa Domu Muzealnego i reklamowaliśmy nasze atrakcje turystyczne.Uczestniczyliśmy w spotkaniach autorskich i konferencjach. Spotkaliśmy się z panem Sławomirem Koprem, który gościł w Opatowie kilka miesięcy temu. Dokonaliśmy ciekawych zakupów antykwarycznych z tematyki geodezyjnej. Mamy nadzieję na dalsze kontynuowanie tego typu działań.

Czytaj więcej

Konkurs na Najpiękniejsza Ozdoba Świąteczna

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie na ,,Najpiękniejszą Ozdobę Świąteczną''. 
Swoje prace można dostarczyć do Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie  do dnia 15 grudnia 2023 roku.

Regulamin konkursu w poniższym linku 
https://www.kulturaopatow.pl/images/Regulamin_konkursu_ozdoby_%C5%9Bwi%C4%85tecznej.pdf

Karta Zgłoszenia dla osób do 16 r.ż 
https://www.kulturaopatow.pl/images/O%C5%9Bwiadczenie_do_16_r.%C5%BC.pdf

Karta Zgłoszenia dla osób powyżej 16 r.ż 

https://www.kulturaopatow.pl/images/O%C5%9Bwiadczenie_od_16_r.%C5%BC.pdf