Projekt Świetlic Środowiskowych w Opatowie

Prawie milion złotych dofinansowania unijnego zostanie przeznaczonych na utworzenie nowych świetlic środowiskowych w Opatowie. Beneficjentem projektu pt. „Program profilaktyki społecznej na terenie miasta Opatów i powiatu Opatowskiego” jest Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie. Świetlice będą działać w budynku Zespołu Szkół nr 2 oraz w Opatowskim Ośrodku Kultury.

Łączne wsparcie udzielone zostanie 70 uczestnikom. Dla 10 rodziców/opiekunów prawnych w ramach projektu przewiduje się specjalistyczne poradnictwo rodzinne i prawne. Okres realizacji: czerwiec 2020 – sierpień 2021. Celem głównym projektu jest profilaktyka społeczna, mająca na celu przeciwdziałanie oraz minimalizacja skutków wykluczenia społecznego poprzez utworzenie 2 świetlic środowiskowych oraz realizację zajęć, nastawionych głównie na rozwój kompetencji kluczowych psychospołecznych wraz z poradnictwem rodzinnym. Młodzi ludzie będą mogli odrabiać prace domowe, brać udział w dodatkowych zajęciach wyrównujących braki wiedzy szkolnej, a także korzystać z szerokiej oferty innych zajęć edukacyjnych. Dodatkowo prowadzone będą zajęcia muzyczne, taneczne i z języka angielskiego.

Czytaj więcej

Dzień Dziecka w Domu Muzealnym

Z okazji Dnia Dziecka, 1 czerwca 2020 roku Dom Muzealny otworzył swoje drzwi specjalnie dla dzieci. Najmłodsi wraz z rodzicami mogli zapoznać się z naszą placówką i jej wyposażeniem. Główną atrakcją była diorama, czyli rodzaj makiety modelarskiej, przedstawiająca bitwę pod Grunwaldem, wykonana przez pana Adama Kmiecickiego.

Czytaj więcej

Organizacja wystawy stałej "Złoty Wiek Opatowa" - w trackie realizacji

Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie jest w trakcie realizacji zadania „Organizacja wystawy stałej „Złoty Wiek Opatowa” – zadanie realizowane w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”, które zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Czytaj więcej

Rocznica stracenia Powstańców 1863 roku.

Dnia 30 kwietnia 2020 r., w 156. rocznicę stracenia sześciu Powstańców, na Ich pomniku-mogile, znajdującej się w pobliżu szpitala św. Leona w Opatowie złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicz. Upamiętnienia bohaterów walk o wolność z okresu Powstania Styczniowego dokonali: pan Starosta Opatowski Tomasz Staniek, przedstawiciele Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie: pan dyrektor Andrzej Żychowski, pani Sylwia Szmalec oraz przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej pan Zbigniew Zybała.

Czytaj więcej