Ciekawe eksponaty w Domu Muzealnym

W działającym przy Powiatowym Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie Domu Muzealnym coraz bardziej licznie pojawiają się opatoviana. Pamiątki sprzed lat a nawet wieków, przedmioty codziennego użytku, publikacje, ryciny, fotografie… Gromadzone z myślą o utworzeniu Muzeum Ziemi Opatowskiej. W odpowiedzi na apel organizatorów darczyńcy przekazują prawdziwe unikaty, będące materialnym śladem przeszłości, życia i działania mieszkańców naszej małej ojczyzny. Ocalmy je od zapomnienia i przekażmy następnym pokoleniom w formie eksponatów regionalnego muzeum. To nasza wspólna misja.

Czytaj więcej

Muzeum Ziemi Opatowskiej.

Po wielu latach oczekiwań marzenie o utworzeniu Muzeum Ziemi Opatowskiej powoli staje się faktem. Dzięki staraniom dyr. Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie Janusza Wójcika oraz Pana Andrzeja Żychowskiego Radnego Rady Miasta Opatów, jednocześnie pracownika Powiatowego Centrum Kultury i pasjonata historii ziemi opatowskiej udało się pozyskać środki finansowe na zakup gablot wystawienniczych do muzeum.

Czytaj więcej

Noworoczne Spotkanie Geodetów 2020.

25 stycznia 2020 roku odbyło się Noworoczne Spotkanie Geodetów. Przybyli goście to wybitni specjaliści z całego kraju w dziedzinie geodezji i kartografii.  W pierwszym panelu, który odbył się w Starostowie Powiatowym okolicznościowy referat wygłosił Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Andrzeja Pachuty. Uczestnicy mogli również posłuchać koncertu Chóru Świętego Marcina. W drugim panelu przybyli goście zostali zaproszeni do zwiedzania nowopowstałego Muzeum Geodezji i Kartografii a następnie do degustacji regionalnych potraw.

Czytaj więcej

Odprawa 2019 Komendy Powiatowej Policji w Opatowie.

24 stycznia 2020 r. w Domu Muzealnym odbyła się Odprawa Komendy Powiatowej Policji w Opatowie, która miała na celu podsumowanie 2019 roku. Podczas odprawy omówiono wyniki pracy funkcjonariuszy i podsumowano stan bezpieczeństwa na terenie powiatu a także poświęcono trzy nowe radiowozy. Tomasz Staniek - Starosta Opatowski odbierając okolicznościowe podziękowanie podkreślił bardzo owocną i skuteczną współpracę z Policją naszego powiatu.

Czytaj więcej