TAJEMNICA KORESPONDENCJI

Nasze działania muzealne polegają między innymi na poszukiwaniu „Opatowianów” na portalach internetowych, platformach sprzedaży i kontaktach ze kolekcjonerami. W ostatnim czasie pozyskaliśmy ciekawą kopertę wysłaną w 1944 roku z Modliborzyc k. Opatowa, dodatkowo oznaczoną bardzo rzadkim znakiem listu poleconego. Okazało się, że adresatką listu jest Pani Marianna Wójcik, która w czasie II wojny światowej przebywała na robotach przymusowych w miejscowości Stammheim (Niemcy). Gospodarz u którego pracowała był filatelistą i gromadził wszelkie walory w swoim klaserze. Podczas pobytu w Niemczech, Pani Marianna poznała przyszłego męża Jana Z., obydwoje wrócili po wojnie do miejscowości Rudniki k. Modliborzyc i wspólnie gospodarowali. Od kilku lat nie żyją, ale pamięć o nich pozostała w sercach najbliższych.

Czytaj więcej

LEKCJA MUZEALNA - "ZŁOTY WIEK OPATOWA"

Tematycznie ”Złoty Wiek Opatowa” odnosi się do czasów trwających od końca XV do połowy XVII stulecia. W okresie tym Opatów był jednym z najważniejszych miast w Rzeczpospolitej, miejscem sejmików ziemskich szlachty sandomierskiej i ośrodkiem prężnie rozwijającego się handlu na skalę międzynarodową. „Złoty Wiek Opatowa” obrazuje wspaniałą przeszłość miasta, zwłaszcza poprzez postać kanclerza wielkiego koronnego Krzysztofa Szydłowieckiego.
 
Czytaj więcej

FOTOGRAMETRIA

Bez wątpienia jednym z najciekawszych działów prezentowanych w Muzeum Godezji i Kartografii w Opatowie jest fotografia lotnicza i naziemna oraz obróbka zdjęć. Ze względu na kubaturę jest to jedyny zbiór eksponatów zachowany w tym stanie w Polsce.

Fotogrametria to dziedzina nauki i techniki zajmująca się odtwarzaniem kształtów, rozmiarów i wzajemnego położenia obiektów w terenie na podstawie zdjęć fotogrametrycznych (fotogramów). Praktycznym zastosowaniem fotogrametrii jest jej wykorzystanie jako źródła podczas tworzenia map. W geodezji służy jako pomoc przy pomiarach dużych obszarów i odległości. Jest też jedną z metod wyznaczania wysokości obiektów. Do wykonywania zdjęć fotogrametrycznych są wykorzystywane specjalne, na ogół wielkoformatowe, kamery fotogrametryczne wyposażone w specjalne obiektywy pozbawione aberracji.

Czytaj więcej