LEKCJA MUZEALNA - "ZŁOTY WIEK OPATOWA"

Tematycznie ”Złoty Wiek Opatowa” odnosi się do czasów trwających od końca XV do połowy XVII stulecia. W okresie tym Opatów był jednym z najważniejszych miast w Rzeczpospolitej, miejscem sejmików ziemskich szlachty sandomierskiej i ośrodkiem prężnie rozwijającego się handlu na skalę międzynarodową. „Złoty Wiek Opatowa” obrazuje wspaniałą przeszłość miasta, zwłaszcza poprzez postać kanclerza wielkiego koronnego Krzysztofa Szydłowieckiego.
 
Czytaj więcej

FOTOGRAMETRIA

Bez wątpienia jednym z najciekawszych działów prezentowanych w Muzeum Godezji i Kartografii w Opatowie jest fotografia lotnicza i naziemna oraz obróbka zdjęć. Ze względu na kubaturę jest to jedyny zbiór eksponatów zachowany w tym stanie w Polsce.

Fotogrametria to dziedzina nauki i techniki zajmująca się odtwarzaniem kształtów, rozmiarów i wzajemnego położenia obiektów w terenie na podstawie zdjęć fotogrametrycznych (fotogramów). Praktycznym zastosowaniem fotogrametrii jest jej wykorzystanie jako źródła podczas tworzenia map. W geodezji służy jako pomoc przy pomiarach dużych obszarów i odległości. Jest też jedną z metod wyznaczania wysokości obiektów. Do wykonywania zdjęć fotogrametrycznych są wykorzystywane specjalne, na ogół wielkoformatowe, kamery fotogrametryczne wyposażone w specjalne obiektywy pozbawione aberracji.

Czytaj więcej

SPODARKA GEODEZYJNA

Spodarka to dolna część instrumentu geodezyjnego. Umożliwia stabilne zamocowanie instrumentu geodezyjnego do statywu geodezyjnego oraz poziomowanie i centrowanie instrumentu geodezyjnego. Rozróżniamy dwa typy spodarek różniące się sposobem mocowania instrumentu geodezyjnego: spodarki typu WILD z zatrzaskowym systemem mocującym, oraz spodarki typu ZEISS z otworem o średnicy 34 mm (nazywane czasem spodarkami DIN).

W zbiorach naszego muzeum znajduje się kilkadziesiąt spodarek różnych firm. Zwraca uwagę samodzielna spodarka produkcji ZSRR z połowy lat 60-tych XX wieku, którą prezentujemy na zdjęciu. Pozostałe spodarki są zamontowane do urządzeń geodezyjnych: teodolitów i niwelatorów.

Na walorach filatelistycznych akcesoria geodezyjne z Japonii, Węgier i Australii.

 
Czytaj więcej