Prezydent Stanów Zjednoczonych z pasją Geodety

Poszczególne zawody i stany mają swoich wybitnych przedstawicieli, którzy zajmują najwyższe stanowiska państwowe i publiczne. W związku z gorączką wyborczą w USA warto przypomnieć postać prezydenta Jerzego Waszyngtona. W Domu Muzealnym przygotowaliśmy okolicznościową ekspozycję pokazującą działalność geodezyjną tego wybitnego męża stanu.

Przypominamy, że był pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych w latach 1789 – 1797, jest powszechnie uważany za „Ojca swojego kraju”. Jego nauczycielem i opiekunem był przyrodni brat Lawrence, który uczył go geografii, arytmetyki i geometrii. Waszyngton spędził miesiąc w 1748 roku z zespołem badającym posiadłość Wiliama Fairfaxa (teścia Lawrenca) w Shenandoah Valley. W następnym roku otrzymał licencję geodety w College of William & Mary. Fairfax mianował go geodetą hrabstwa Culpeper w Wirginii i w ten sposób zapoznał się z regionem przygranicznym.

W roku 1791 prezydent Waszyngton wyznaczył francuskiego inżyniera, majora L`Enfanta do zaplanowania nowego „Federal City” pod nadzorem trzech komisarzy, których Waszyngton wyznaczył wcześniej do nadzorowania, planowania i rozwoju terytorium, które stało się „Dystryktem Kolumbii”. W skład nowej dzielnicy wchodziły miasta portowe Georgtown w stanie Maryland i Alexandria w stanie Wirginia. Następnie wmurował kamień węgielny pod budowę Kapitolu (18 IX 1793), siedziby federalnej władzy ustawodawczej na terenie wyodrębnionego miasta, terytorialnie niezależnego od żadnego stanu i będącego pod jurysdykcją władzy federalnej.

Na wystawie prezentujemy wydawnictwa filatelistyczne USA, Holandii i Niemiec:

  • Karta pocztowa z 1911 roku z napisem „Washington – his industry”.
  • Koperta z 1949 roku upamiętniająca 200-lecie mierzenia Alexandrii z napisem „George Washington the boy surveyor”.
  • Koperta z 1974 roku wydana z okazji 175 rocznicy śmierci Washingtona z napisem „Young Washington surveyor”.
  • Koperta z 1991 roku z okazji utworzenia Dystryktu Kolumbii z napisem „Washington and L`Enfant survey the District, 1791”.
  • Koperta z 1982 roku ze stemplem Mount Vernon i napisem „George Washington”.
  • Koperta upamiętniająca 200-lecie ogłoszenia niepodległości Ameryki.
  • Karta pocztowa Niemiec z 1981 roku przedstawiająca Teodolit z 1810 roku.
  • Koperta Niemiec z 1981 roku przedstawiająca Teodolit z 1512 roku.
  • Karta pocztowa Holandii z 1986 roku przedstawiająca dawne instrumenty miernicze.

Oprócz tego ekspozycja została wzbogacona o prosty teodolit zbliżony wyglądem i możliwościami zastosowania do tego z którego korzystał Jerzy Waszyngton.