Zadanie pn. Tworzenie wystawy stałej „Wielka historia w małym mieście”

Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie podpisało umowę dofinansowania zadania pn. Tworzenie wystawy stałej „Wielka historia w małym mieście” – zadanie realizowane w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

Projekt przewiduje wykonanie wystawy stałej „WIELKA HISTORIA W MAŁYM MIEŚCIE”. Wystawa ma być zrealizowana i udostępniona w Podziemnej Trasie Turystycznej w Opatowie (Podziemia Opatowskie) w dwóch pomieszczeniach na trasie, nie połączonych ze sobą. Aranżacja pomieszczeń oraz elementy wystawy stałej mają za zadanie przybliżać mieszkańcom oraz osobom zwiedzającym znaczące wątki z historii miasta i je graficznie ilustrować - to wątek Templariuszy oraz wątek powstania styczniowego. Całość jest objęta wspólnym scenariuszem oraz wspólną aranżacją.

Całkowita wartość zadania to 85 889,79 zł z czego 68 000,00 zł to środki pochodzące z dotacji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 

AR 210319687