OTWARCIE WYSTAWY STAŁEJ "WIELKA HISTORIA W MAŁYM MIEŚCIE"

Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie realizuje zadanie pn. Tworzenie wystawy stałej „Wielka historia w małym mieście” – zadanie realizowane w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”, które dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - pańśtwowego funuszu celowego.

Wystawę „Wielka historia w małym mieście” będzie można podziwiać już od 30 września bieżącego roku w Podziemnej Trasie Turystycznej w Opatowie. Na ten cel przeznaczono dwa pomieszczenia dawnych piwnic kupieckich, których nowa aranżacja prezentuje dwa fakty mające niebagatelny wpływ na miasto Opatów, kształtujących jego wizerunek i tożsamość. To fakt fundowania przez Henryka Sandomierskiego Kolegiaty romańskiej, a według Długosza Pierwszej Komandorii Templariuszy na ziemiach polskich, kościoła o charakterze obronnym w pobliskim Ptkanowie, oraz ich wpływu na Opatów i okolice. Historycznie wielkie znaczenie dla miasta miało również powstanie styczniowe ze stoczoną w Opatowie największą bitwą kończącą powstanie. Całość jest objęta wspólnym scenariuszem oraz wspólną aranżacją.

W ramach zadania powstanie nowa oferta edukacyjna. Udział w zajęciach nie będzie odpłatny. Będą one prowadzone po zakończeniu zadania w celu edukowania dzieci i młodzieży szkolnej z terenu całego powiatu opatowskiego o wielkiej przeszłości miasta - ojczyzny nawiązując tematycznie do wątków historycznych przedstawionych na wystawie. W tym celu zaplanowano wykłady prowadzone przez przewodników Podziemi Opatowskich.