Informacja o projekcie Konserwacja ratująca dokumenty rękopiśmienne ze zbioru Biblioteki i Archiwum Kapituły Kolegiaty św. Marcina w Opatowie”

Biblioteka i archiwum Kapituły Kolegiaty w Opatowie pw. Św. Marcina z Tours istnieje już ponad 700 lat. Pierwsze wzmianki z 1325 r. o scholastyku mówią o funkcjonowaniu szkoły przy kolegiacie i wskazują na istnienie biblioteki.
Zbliżają się ku końcowi prace konserwacyjne dokumentów rękopiśmiennych podjęte przez proboszcza Parafii Ks. Prałata dr Michała Spocińskiego przy współdziałaniu z Powiatowym Centrum Kultury w Opatowie.
Działania te prowadzone są w ramach Programu Rządowego Wspieranie Działań Muzealnych. Uzyskały dotację ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt o nazwie „ Konserwacja ratująca dokumenty rękopiśmienne ze zbioru Biblioteki i Archiwum Kapituły Kolegiaty św. Marcina w Opatowie” realizowany jest na zlecenie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
 
Konserwacja ratująca 10 dokumentów rękopiśmiennych ze zbioru Biblioteki i Archiwum Kapituły Kolegiaty w Opatowie obejmuje 6 dokumentów na pergaminie i 4 na papierze w tym 2 dokumenty papieskie z Bullami, 2 królewskie ze sznurami i puszkami z pieczęciami królewskimi.
 
Zbiór dokumentów niezwykle cenny dla historii Kolegiaty, miasta Opatowa i okolicznych miejscowości. Rękopisy informują o nadaniach królewskich, kolejnych władcach tych ziem i ich decyzjach, życiu kościoła, oraz o rozkwicie handlu i rzemiosła od XVI w.
 
Obiekty były zamknięte niemal przez 100 lat metalowymi okuciami między popękanymi szybami, zabrudzone, zawilgocone ze zmianami mikrobiologicznymi w bardzo złym stanie zachowania. Dwa z nich pochodzą z XVI w., pięć z XVII w. a trzy z XVIII w. Konserwacja ma na celu zatrzymanie szybko postępującej degradacji, prowadzącej do ich całkowitego zniszczenia.
 
Konserwacja części zbioru Biblioteki – dokumentów rękopiśmiennych – będzie początkiem prac zmierzających do uratowania całego, cennego zasobu bibliotecznego, odrestaurowania funkcji kulturowej i naukowej zaniedbanego zbioru zawierającego wiele cennych obiektów m.in. 26 inkunabułów i 49 druków z XVI w. Opieka nad nim stworzy możliwości do prezentowania społeczeństwu cennych zabytków kultury i świetności intelektualnej przodków. Umocni to w namacalny sposób świadomość kulturową i historyczną mieszkańców miasta i jego okolic.
 
Prace konserwatorskie przeprowadza firma „Versum” Anna Szlasa-Byczek z Nowego Dworu Mazowieckiego. Zaplanowano stronę internetową i publikację efektów działań ratunkowych.