SPACER PO OPATOWIE, PREZENTACJA MIASTA

Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie razem z Fundacją WSPIERAM było realizatorem projektu „Kalejdoskop historyczny”. Jednym z zadań realizowanych w ramach projektu były spacery historyczno naukowe. Pierwszy spacer w sobotę (15 X) dotyczył prezentacji historii i architektury miasta, natomiast podczas drugiego spaceru w niedzielę (16 X) skupiliśmy się na pokazaniu miasta jako ośrodka wielokulturowego, społeczności polskiej, żydowskiej, niemieckiej, rosyjskiej, ormiańskiej i szkockiej. Dodatkową atrakcją było darmowe zwiedzanie Podziemi Opatowskich. Ogółem z tej formy spędzania czasu wolnego skorzystało ok. 70 osób. Wśród zwiedzających byli mieszkańcy Powiatu Opatowskiego, ale przeważająca ilość to osoby przyjezdne z różnych zakątków Polski. Uczestnicy wyrażali zdziwienie faktem bogatej historii naszego miasteczka i ilością zachowanych miejsc pamięci.