50 LAT PRAC GÓRNICZYCH NA TERENIE OPATOWA

W latach 70. ubiegłego wieku masowo występowały na terenie miasta zniszczenia nawierzchni dróg, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, uszkodzenia zabudowy naziemnej. Skala zniszczeń była tak duża, że zagrażała Staremu Miastu. Na prośbę Miejskiej Rady Narodowej w Opatowie prof. Zbigniew Strzelecki wraz z Zespołem Naukowym AGH rozpoczął w 1971 roku akcję ratunkowo – zabezpieczającą z udziałem górników z Przedsiębiorstwa Robót Górniczych w Bytomiu. Duży wkład w akcję ratunkową na terenie miasta wnieśli studenci z Kół Naukowych AGH „Carbon” i „Górotwór”, którzy w 1972 roku wykonali pierwszą w historii Opatowa inwentaryzację wyrobisk. Stwierdzili, że pod dzielnicą staromiejską istnieje silnie rozbudowany system wyrobisk podziemnych typu korytarzowego, komorowego oraz zejścia schodowe i szybiki, ułatwiające połączenia wyższych kondygnacji z niżej zalegającymi wyrobiskami.

Wiele z nich było w bardzo złym stanie.W latach 1972 – 1979 Krakowskie Przedsiębiorstwo Geoprojekt, wykorzystując swe bogate doświadczenie, przygotowało plik dokumentacji mierniczych i geologiczno – inżynierskich. Wieloletnia akcja ratunkowa polegała na likwidacji zbędnych wyrobisk podziemnych i napotkanych pustek wewnątrz górotworów oraz na zabezpieczeniu podłoża i wyrobisk zabytkowych w aspekcie budowy podziemnej trasy turystycznej. Po odpowiedniej aranżacji powstała pod miastem atrakcyjna trasa turystyczna, która pod nazwą „Podziemia Opatowskie” zastała udostępniona zwiedzającym 14 grudnia 1984 roku.