PAMIĘTAMY O BOHATERACH NARODOWYCH

30 kwietnia 1864 roku o godzinie 6 rano na wzgórzu koło szpitala św. Leona, Rosjanie powiesili na szubienicy sześciu stróżów polskiego porządku wojskowego: Alfonsa Bielskiego, lat 25, ze wsi Konopiska, Jacka Grdenia lat 20, ze wsi Brzustowa, Stefana Jagiełło, lat 20, ze wsi Olszownica, Józefa Wąsikiewicza, lat 18, ze wsi Olszownica, Adama Ważyckiego, lat 20, ze wsi Bardo, Lucjana Wyszomirskiego, lat 26, z miasta Zawichostu.
 
Pamięć o ich bohaterskiej postawie od wielu lat pozostaje w naszych sercach.Tegorocznym uroczystościom rocznicowym przewodniczył Starosta Opatowski Tomasz Staniek, kwiaty złożyli Wicestarosta Małgorzata Jalowska, Przewodniczący Rady PowiatuWacław Rodek, Radni Rady Powiatu, członkowie Zarządu oraz dyrektor Powiatowego Centrum Kultury Paulina Bakalarska.