OPATOWSKI RYNEK NA KARCIE POCZTOWEJ Z LAT 60-TYCH

W związku z rewitalizacją miejskiego Rynku postanowiliśmy pokazać jego różne oblicza na przestrzeni ostatnich lat. Opatowski Rynek sukcesywnie zaczął zmieniać swoje oblicze od końca XIX wieku. Naczelnik Powiatu Opatowskiego Rosjanin Zacharow w 1894 roku kazał wydzielić miejsce na skwer. Następnie w 1924 roku w centralnym miejscu skweru postawiono pomnik poświęcony majorowi Ludwikowi Toporowi Zwierzdowskiemu i powstańcom styczniowym. Podczas II wojny światowej pomnik rozebrano i ukryto na targowicy.

Po II wojnie światowej wrócił na swoje miejsce. 26 lipca 1964 roku odbyły się uroczystości odsłonięcia Pomnika Wdzięczności dłuta Zofii Wolskiej – Bimer na skraju skweru. Pomnik powstańców przeniesiono na skwer Kościuszki (Niepodległości). Z tego czasu zachowało się kilkadziesiąt widokówek takich wybitnych fotografików jak: Edward Hartwig, Bolesław Malmurowicz czy Jan Korpal. Wydawane najczęściej w niskim nakładzie 1000 sztuk stanowią sporą gratkę dla zbieraczy. Na czarno białych widokówkach nasze miasto prezentuje się schludnie i urokliwie, Rynek jest pięknie ukwiecony i czysty.