ZMIANA NAZWY INSTYTUCJI

Nazwa instytucji uległa zmianie.

Od dnia 9 grudnia 2020 r. samorządowa instytucja kultury, której organizatorem jest Powiat Opatowski, figuruje pod nazwą Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie.