Badania wybrzeża i geodezyjne w USA

Zgodnie z cotygodniową tradycją prezentujemy nową wystawę, tym razem poświęconą amerykańskim badaniom geodezyjnym.

Zadaniem amerykańskiego Biura Departamentu Handlu jest badanie i rejestrowanie wszystkich danych dotyczących geografii wybrzeża, żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, pływów, magnetyzmu, wzniesień, trzęsień ziemi.

Badanie wybrzeża Stanów Zjednoczonych zostało po raz pierwszy zasugerowane przez prezydenta Jeffersona w 1807 roku. Ustawą Kongresu prezydent został upoważniony do dokładnego zbadania wybrzeża i przygotowania mapy każdej części do wykorzystania w przyszłości. Prace rozpoczęto dopiero w 1817 roku, kiedy to Szwajcar E. R. Hassler został wyznaczony do rozpoczęcia pomiarów i kartografii. Niewystarczające fundusze wstrzymały pracę do 1832 r., Kiedy to po raz pierwszy zatwierdzono odpowiedni personel i pieniądze.

Z okazji 150-lecia rozpoczęcia badań poczta Stanów Zjednoczonych wydała okolicznościowy znaczek pocztowy i kilkanaście kopert FDC z ciekawymi ilustracjami. Kilka spośród nich prezentujemy na naszej nowej wystawie. Na jednej z nich znajduje się Ferdynand Hassler pierwszy superintendent United States Coast Survey. Dodatkowo na wystawie umieściliśmy niemiecką kartę pocztową przedstawiającą „powtarzający się okrąg” Jeana Charlesa Borda stosowany do pomiarów geodezyjnych na przełomie XVIII i XIX wieku.